Τεχνικό Πολυκατάστημα Δρυμού Art House

Tag: Social Media Manager, Creative Director 

Έτος : 2020-

Το project αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι του Τεχνικού Πολυκαταστήματος Δρυμού Art House.

Το επικοινωνιακό αφορά:

  • Σχεδιασμός διαφημιστικών Banner
  • Σχεδιασμός επαγγελματικών καρτών
  • Διαχείριση social media (Facebook)
  • Διαφημιστικά Βίντεο