«Η εμπειρία μου στα προγράμματα Erasmus+»

Έτος: 2020

Η εισήγηση μου για την εμπειρία μου στα προγράμματα Erasmus+. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και οργανώθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν ο απολογισμός των προγραμμάτων Erasmus+ στην Ελλάδα και η παρουσίαση της επομένης περιόδου 2021-2027. Το event προβλήθηκε συνολικά από όλες τις πλατφόρμες του προγράμματος σε πάνω από 3 χιλιάδες άτομα.

«Μεγαλώνοντας μέσα στο Erasmus+ και δημιουργώντας»

Έτος: 2019

Η εισήγηση μου για την εμπειρία μου στα προγράμματα Erasmus+. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του κτηρίου ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με συμμετοχή πέραν των 150 άτομων.

 

«www.erasmusedu-tools.com , η ιστοσελίδα μας!»

Έτος: 2017

Η εισήγηση μου για το σχεδιαστικό κομμάτι καθώς και για την ιστοσελίδα www.erasmusedu-tools.com που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες του Γυμνασίου Μυγδονίας στα προγράμματα Erasmus+. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Δήμου Ωραιοκάστρου με συμμετοχή πέραν των 120 άτομων.